Dokumenti

18.06.2014. - MLADI SU ZAKON - Konkurs za finansiranje omladinskih projekata
-obrazac za pisanje predloga omladinskog projekta
- smernice za podnošenje projektnih ideja
- tekst poziva na konkurs

14.05.2014. - „Kreni od sebe - budi aktivna/an u prevenciji rodno zasnovanog nasilja"

02.05.2014. - Aplikacioni formular Škola dobre volje 5 SEC prolećni modul

23.04.2014. - Aplikacioni formular - Korak po korak

01.04.2014. - Aplikacioni formular - Škola dobre volje 5 SEC - prolećni modul

08.12.2013. - Agenda - "Youth (im)puls"

03.12.2013. - Poziv i agenda svečanosti Somborskog edukativnog centra

27.11.2013. - Prijavni formular - Mladi su muzika

13.11.2013. - POZIV i AGENDA za učesnike JAVNE DISKUSIJE rodnoj ravnopravnosti i rodno odgovornom budžetiranju

24.10.2013. - Poziv na jesenji modul obuke volontera/ki - Škola dobre volje 4

24.10.2013. - Aplikacioni formular - Škola dobre volje 4 SEC - jesenji modul

18.10.2013. - Aplikacioni formular Quo Vadis omladinska politiko?

02.10.2013. Agenda- mladi su tolerancija

02.10.2013. Prijavni formular - Mladi su tolerancija_SEC_Vrbas

10.07.2013. Aplikacioni formular INFORM SEC

24.06.2013. Aplikacioni formular Ohrabri se, Obrati se!

26.05.2013. Aplikacioni formular za učešće u projektu TreninGo

24.05.2013. Agenda Izborne Skupštine Somborskog edukativnog centra

17.04.2013. Škola dobre volje 4, prolećni modul

29.03.2013. "Škola dobre volje 4 - Volonter deci na usluzi" - Aplikacioni formular

29.03.2013. "Škola dobre volje 4 - Volonter deci na usluzi" - Poziv sa agendom

24.03.2013. Javni poziv - Rodno ravnopravni budžet za mlade, Srbija

19.03.2013. Inkluzija - set preporuka za unapređenje inkluzije ranjivih grupa mladih

04.02.2013. Poziv na prezentaciju video brošure o nacrtu LAPa za mlade Sombor

04.02.2013. Izveštaj o projektu QuoVadis Inkluzijo? - SEC

29.01.2013. - Poziv na javnu diskusiju projekat Quo Vadis Inkluzijo - SEC

23.01.2013. - Aplikacioni formular za obuku mladih projekat "QuoVadis Inkluzijo"?