Praksa trenera u okviru projekta "Treniraj toleranciju"

U Domu učenika srednjih škola, 22.12.2012., mladi koji su prošli obuku za trenere u okviru projekta "Treniraj toleranciju", održali su praktični deo aktivnosti-realizaciju sopstvenih radionica. Teme radionica bile su: Trgovina ljudima, Upoznavanje romske kulture, Vršnjačko nasilje, Nenasilna komunikacija i Medijacija.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player